KOÇLAR İÇİN NEUROSCIENCE: SİNİRBİLİMİNDEN SINIRBİLİMİNE (Koçluk 4.0)

beyin mailing 1

Giriş: Koçluk iddialı bir meslek. İnsanın değişimine, gelişimine rehberlik etmek; danışanların portansiyellerini açığa çıkarmak, harekete geçirmek gibi iddiaları var. Peki koçlar olarak temel çalışma alanımız olan insanı ne kadar tanıyoruz? Bu evrende en karmaşık maddesel nesne olarak bilinen bedenimizin en önemli organlarından biri olan beynin işletim sitemlerine ne kadar hakimiz? Kendimizi ne kadar tanıyoruz? Amaç: İnsanın biyolojisini, öğrenme, değişme, gelişme, direnme, karar verme, hafıza, düşünme ve beyni ilgilendiren daha onlarca süreci derinlemesine anlayarak hem kendi sınırlarımızı aşmaya çalışmak hem de danışanlarımıza sınırlarının ötesine geçebilmelerine el vermek.

İçerik/Kapsam: • Beynin ABC’si (Normali)
o İnsanın fabrika ayarları (İFA)
o Beynin yaşam boyu serüveni: beyinin gelişimi; genç, erişkin, yaşlı beyin
o Ana işletim sistemi: hücreler, bağlantılar, haritalar(konnektom)
o Beyin ve hormonlar, davranışlarımıza etkileri
o Zeka, öğrenme, anlama, bilginin işlenmesi, hafıza, unutma
o İnsanın yeganeliği, beynin kapasitesi, plastisite
• Beynin Dertli Halleri (Patolojisi) Yapay medeniyetlerle İFA arasındaki uyumsuzluk..
o Modern dünyada insan beyni
o Stres
o Biyolojik ritim bozuklukları
o Bağımlılıklar
o Karar verme güçlükleri
o İç çatışmalar
o Depresyonu, anksiyeteyi anlamak
o Ham bilgiyi damıtıp kullanılabilir hale getiren uzmanlık..

Kimler Katılabilir: Koçluk eğitimi almış, fiilen mesleğin içinde olan koçlar; “Koçvari Liderlik, Koçluk Anlayışı ile Liderlik” gibi eğitimler almış, profesyonel yöneticilik yaşamının içinde koçluğu bir liderlik aracı olarak kullanan yöneticiler.

Eğitim Ne Vadediyor: Eğitimin sonunda katılımcı koçlar, beynin işleyişine hakim olarak hem çağdaş donanımlara sahip daha yetkin ve güçlü mesleki kimliklere sahip olacaklar hem de üst sürüm bir hizmet vereceklerdir.

Süre: Program 2 gün sürelidir.